Bli med på spennende forskningsprosjekt innen cheerleading, turn og troppsgymnastikk

Doktorgradskandidat Kristina L. Skaug og veileder, professor Kari Bø, er i gang med et prosjekt som handler om trening og belastning av bekkenbunnen blant konkurranseutøvere i ulike idretter.

God funksjon av bekkenbunnen er viktig for blant annet prestasjon i idretter med store belastninger i form av hopp og akrobatiske elementer. Den første av flere undersøkelser er en spørreundersøkelse blant kvinnelige cheerleadere, turnere og troppsgymnaster som konkurrerer på høyt nasjonalt nivå.

Forskningsprosjektet ledes av Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag og gjennomføres i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund og Norges Amerikanske Idretters Forbund.

Dette er første gang cheerleadere blir inkludert i en slik studie på dette temaet, og vi håper på stor deltakelse blant de aktuelle norske utøverne. Det er et spennende prosjekt å være del av og en unik mulighet til å få kartlagt utfordringer knyttet til bekkenbunn for våre utøvere og dermed også mulighet til forebyggende tiltak.

Professor Kari Bø er veileder for masterstudent Marte Dobbertin Gram som akkurat har gjennomført en undersøkelse blant RG gymnaster, og er mektig imponert over svarprosent og positiv deltakelse fra dem. Nå håper vi på like stor oppslutning blant cheerleadere og turnere i dette prosjektet.

Deltagelsen er helt frivillig, og det er utøvere innen følgende kategorier som kan delta:

  • Kvinnelig cheerleader
  • Over 13 år
  • Har deltatt i NM 2018 og/eller skal delta i NM 2019

 

Ønsker du å delta, eller er foresatt til en utøver som ønsker å delta, kan dere melde deres interesse her (utøvere under 16 år må registrere navn og e-post til foresatte):

 

PÅMELDINGSSKJEMA

 

Har du spørsmål om prosjektet, ta kontakt med Kristina L. Skaug på mail: k.l.skaug@nih.no